Dades personals

Nom i cognoms

ABELLA CIURANETA JOAN CARLES

Número de Col·legiat/da

22699-C

Formació base

Facultat

FACULTAT CIENCIES

Títol

BIOLOGIA