Dades personals

Nom i cognoms

AGUADO VAL GUILLERMO

Número de Col·legiat/da

22220-C

Formació base

Facultat

FAC. BIOCIÈNCIES

Títol

BIOLOGIA

Universitat

UNIV. AUTONOMA BARCELONA