Dades personals

Nom i cognoms

ABULI VIDAL ANNA

Número de Col·legiat/da

21666-C

Formació base

Facultat

FACULTAT CIENCIAS DE LA SALUT I DE LA VIDA

Títol

BIOLOGIA

Universitat

UNIV. POMPEU FABRA