Dades personals

Nom i cognoms

AFONSO RODRIGUEZ SUSANA

Número de Col·legiat/da

21631-C

Formació base

Facultat

FACULTAT DE BIOLOGIA

Títol

BIOQUÍMICA

Universitat

UNIVERSITAT DE BARCELONA