Dades personals

Nom i cognoms

ABRIL GONZALEZ Mª PILAR

Número de Col·legiat/da

21211-C

Formació base

Facultat

FACULTAT DE CIÈNCIES

Títol

CIÈNCIES SECC. BIOLÒGIQUES

Universitat

UNIV. AUTÒNOMA DE BARCELONA