Dades personals

Nom i cognoms

AGUILAR MARTÍNEZ ALICIA

Número de Col·legiat/da

20019-C

Formació complementària

Tipus d'estudi

Doctorat

Universitat / Organisme

Universitat de Barcelona

Tipus d'estudi 2

Màster

Nom de l'estudi 2

Nutrició i dietètica

Universitat / Organisme de l'estudi 2

Universitat de Cadis

Formació base

Facultat

FACULTAT DE BIOLOGIA

Títol

BIOLOGIA

Universitat

UNIVERSITAT DE BARCELONA