Dades personals

Nom i cognoms

ABRIL FERRANDO JOSEP FRANCE

Número de Col·legiat/da

17313-C

Formació base

Facultat

FACULTAT DE BIOLOGIA

Títol

BIOLOGIA

Universitat

UNIVERSITAT DE BARCELONA