Dades personals

Nom i cognoms

AGUILAR MARMOL CARME

Número de Col·legiat/da

09798-C

Dades de contacte

Correu electrònic

carme.aguilarm@gmail.com

Formació complementària

Tipus d'estudi

Màster

Nom de l'estudi

Microbiología Clínica

Universitat / Organisme

UNIV.AUTÒNOMA BARCELONA

Any de finalització

1994

Visibilitat professional

Estàs en cerca activa de feina o ofereixes serveis professionals?

Ofereixo serveis professionals

Trajectòria professional

Càrrec ocupació 1

Responsable de microbiologia en Laboratori Salud Pública

Nom d'empresa ocupació 1

Departament Salut – Generalitat Catalunya

Any d'incorporació ocupació 1

1998

Tipus de relació ocupació 1

Assalariat

Sector ocupació 1

Públic

Càrrec ocupació 2

Auditor técnic ISO 17025

Nom d'empresa ocupació 2

ENAC

Any d'incorporació ocupació 2

1997

Tipus de relació ocupació 2

Compte propi

Formació base

Facultat

FACULTAT DE BIOLOGIA

Títol

BIOLOGIA

Any

1990

Universitat

UNIV. DE BARCELONA

Àmbits i sectors professionals

Àmbit 1

SANITAT

Descripció de l´ocupació i competències personals

La meva ocupació

Més de 20 anys d’experiència en un laboratori acreditat ISO 17025 en assajos d’aliments, aigües i biotoxines marines. Siguent la responsable de la gestió d’assajos de l’àrea de microbiología i parasitología.Més de 12 anys d’experiència cóm auditora, tant externa com interna, en laboratoris solicitants d’acreditació sota ISO 17025.Des d’Abril del 2018 soc professional independent. He participat en formació, auditoría, asesoría y soport en treballs tècnics en diverses empreses i laboratoris del sector agroalimentari i ambiental.Aptituds pel treball: responsable, compromesa, inquieta, flexible, dialogant, amb capacitat de gestionar, motivar i integrarme en equips.