Dades personals

Nom i cognoms

ABELLO RIERA MARGARITA

Número de Col·legiat/da

09269-C

Formació base

Facultat

FACULTAT DE CIÈNCIES

Títol

CIÈNCIES SECC. BIOLÒGIQUES

Universitat

UNIV. AUTÒNOMA DE BARCELONA