Dades personals

Nom i cognoms

ADROER MARTORI ROSA

Número de Col·legiat/da

04769-C

Formació base

Facultat

FACULTAT DE BIOLOGIA

Títol

BIOLOGIA

Universitat

UNIV. DE BARCELONA