Dades personals

Nom i cognoms

ABELLA DIEZ ROSA Mª

Número de Col·legiat/da

00073-C

Formació base

Facultat

FACULTAT DE BIOLOGIA

Títol

BIOLOGIA

Universitat

UNIVERSITAT DE BARCELONA